Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014

Συντήρηση έργων πρασίνου - Συντηρήσεις κήπων, πάρκων, βεραντών, επαγγελματικών, βιομηχανικών & γραφείων
Συντήρηση κήπου - Τεχνική και Γεωπονική Υποστήριξη


maintainance-1

Συντήρηση έργων πρασίνου

Συντηρήσεις κήπων, πάρκων, βεραντών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων & γραφείων

Ένας καλά μελετημένος , σχεδιασμένος και κατασκευασμένος κήπος είναι μια καλή αρχή. Το μήκος χρόνου ζωής και το επίπεδο της καλλωπιστικής του αξίας θα εξαρτηθούν από το επίπεδο υπηρεσιών συντήρησης κήπου.
H Garden-Magic αναλαμβάνει τη συντήρηση κήπων, χώρων πρασίνου επαγγελματικών & βιομηχανικών εγκαταστάσεων, πάρκων, roof gardens, καλλωπιστικών φυτών σε γραφεία και καταστήματα και γενικότερα έργων πρασίνου μικρής ή μεγάλης κλίμακας .
sunthrhsh-2
Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες που παρέχει είναι οι ακόλουθες :
  • Κοπή χλοοτάπητα σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις ανάγκες της ποικιλίας του χλοοτάπητα

  • Κλάδεμα και κορφολόγημα όλων, ανεξαιρέτως, των φυτών που απαρτίζουν τον κήπο σύμφωνα με την εποχή και τις ανάγκες του κάθε φυτού χωριστά.

  • Τακτικό βοτάνισμα (ξεχορτάριασμα) των ζιζανίων, όπου και όταν αυτά εμφανίζονται.

  • Καθολική ή μερική λίπανση όλων, ανεξαιρέτως, των φυτών καθώς και του χλοοτάπητα σύμφωνα με την εποχή και τις ανάγκες τους.

  • Προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή φυτοφαρμάκων, με ψεκασμό ή και άλλες μεθόδους σύμφωνα με τις ανάγκες των φυτών.

  • Αποκομιδή και απομάκρυνση όλων των φυτικών απορριμμάτων που προκύπτουν από τις διάφορες κηποτεχνικές εργασίες.

  • Ανανέωση όλων των εποχιακών φυτών όπου και όταν αυτό απαιτείται.

  • Έλεγχος σωστής λειτουργίας, προγραμματισμός και συντήρηση υπόγειου αυτόματου αρδευτικού συστήματος.

  • Προμήθεια και χρήση των πιο εξελιγμένων αναλώσιμων υλικών κήπου(λιπάσματα, φυτοφάρμακα κ.λπ.)των μεγαλύτερων οίκων (ΒΑΥΕR,ZENECAκ.λπ.)στις χαμηλότερες τιμές.

  • Γεωπονική υποστήριξη. Εκπόνηση προγράμματος κηποτεχνικών εργασιών – Διάγνωση ασθενειών & τροφοπενιών – Εκπόνηση προγράμματος λιπάνσεων, φυτοπροστασίας και άρδευσης – υψηλή εποπτεία .